Et strategisk samarbejde med Sundhelbred reducerer jeres omkostninger

Danskernes dårligere sundhedstilstand er en stor omkostning, for både den enkelte person, virksomheder og samfundet, men specielt for jer som pensions- eller forsikringsselskab. Vi kan hjælpe jer med at reducere jeres omkostninger, effektivisere jeres sundhedsundersøgelser og forbedre jeres behandling af skadelidte.

Reducerede omkostninger
I Sundhelbred arbejder vi med vores anerkendte screeningsværktøj SMMIL, der er baseret på validerede protokoller, som er bundet op på den biopsykosociale model. SMMIL kan belyse sundhedstilstanden og årsag(er) til sundhedsmæssige udfordringer. Med SMMIL kan vi sikre, at den rigtige behandlingsstrategi i forhold til sundhedsudfordringer belyses og processen optimeres med hurtigere og mere effektiv årsagsbehandling. Vi reducerer altså jeres screenings- og behandlingsomkostninger. Samtidig reducerer vi også den skadelidtes og dennes virksomheds omkostninger, da den skadelidte hurtigere kan vende tilbage til jobbet.

Et ekstra tilbud – og samtidig bedre prisfastsættelse
Når I samarbejder med Sundhelbred, kan I også tilbyde jeres nuværende og fremtidige kunder et sundhedstjek. Det vil være en positiv gevinst for enhver virksomhed og deres medarbejdere, at de sundhedsmæssige udfordringer og årsager hertil bliver grundigt belyst og vurderet så sygemelding og tabt produktion undgås. Det fører naturligt til en øget bundlinje. 

Hvis I vælger at sundhedsscreene jeres mulige kunder, vil I kunne sikre en bedre prisfastsættelse i forhold til sundhedsforsikringer. Ud fra de resultater I får fra vores screeninger, vil I få den bedste vejledning til at fastsætte jeres priser efter sundhedstilstanden i en virksomhed. Dermed vil I både give en ekstra service til jeres kunder og samtidig tilpasse jeres forsikring til den enkelte virksomhed.

produkter

Når I vælger denne sundhedsløsning, vil I opleve:

– At vi sikrer, at skadelidte får den rigtige behandling og kommer hurtigere tilbage i habituel tilstand.

– At vi sørger for, at det sundhedsfaglige personale fra sundhedsforsikringen/pensionsselskabet er klædt godt på til at vejlede skadelidte.

– Reduktion i tiden det sundhedsfaglige personale skal bruge på sagen.

– Reducerede omkostningerne til behandlingerne. 

Når I vælger denne sundhedsløsning, vil I opleve:

– At vi sikrer, at skadelidte får den rigtige behandling og kommer hurtigere tilbage til habituel tilstand.

– En sundhedsfaglig konsulent fra sundhelbred, der er højt fagligt uddannet og erfaren i arbejdet med mennesker. Med andre ord er en sundhedsfaglig       konsulent fra Sundhelbred, der er klædt godt på til at vejlede skadelidte.

– Reduktion i tiden, det sundhedsfaglige personale skal bruge på sagen.

– Reducerede omkostninger til behandlingerne. 

For jer vil denne sundhedsløsning betyde, at I:

– Kan tilbyde jeres kunder et ekstra produkt

– Har bedre mulighed for at fastsætte jeres priser efter sundhedstilstanden i en virksomhed

– Kan spare penge på, at virksomheder forbedrer deres sundhed før medarbejdere bliver syge

Med den vil I opleve:

– At vi sikrer, at en given virksomhed får belyst udfordringer i virksomheden samt årsag(erne) hertil.

– At vi sikrer, at det/de sundhedstiltag virksomheden vælger er målrettet årsagerne til udfordringerne.

– Øget sundhed i virksomheden.