vores historie

Ideen bag Sundhelbred opstod da Jeannette Strand og Sten Thiim Hansen bestemte sig for at gå sammen om at løse en af de udfordringer, Danmark står overfor: Trods stor opmærksomhed på sundhedsområdet, viser den seneste Nationale Sundhedsprofil fra 2017, at vi danskere aldrig har haft det så dårligt fysisk, psykisk og socialt som nu. Jeannette, Sten og Mikkel gik i dybden med den videnskabelige litteratur på området og med hjælp fra personale fra Syddansk universitet fandt de frem til behovet for et værktøj, der samler og belyser sundhedens kompleksitet og inkluderer fysisk, psykisk og social sundhed. Screeningsværktøjet SMMIL blev udviklet og i foråret 2018 kunne de slå dørene op for sundhelbred.

I Sundhelbred ved vi godt, at arbejdspladsen ikke nødvendigvis er en del af problemet, men til gengæld kan den være en del af løsningen. Derfor hjælper vi virksomheder, samt pensions- og forsikringsselskaber med fyldestgørende 360 graders sundhedsscreeninger, effektive sundhedstiltag, samt den hurtigste og bedste behandling af skadelidte.

Med andre ord samarbejder vi med jer om at skabe de bedste løsninger. Vi tror på, at når sundheden skal forbedres, skal der strategisk sundhed på programmet – det betyder at sundhed bliver implementeret hele vejen igennem en organisation. Vi putter ikke bare et plaster på såret, men i stedet forbygger og behandler vi årsagen til de sundhedsmæssige udfordringer, jeres kunde eller din virksomhed står overfor.

Vores mission

I Danmark flyder grænserne mellem arbejde og fritid stadig mere sammen blandt andet på grund af moderne kommunikationsteknologi. Samtidig påvirker vores privatliv vores arbejdsliv og omvendt – især når det kommer til sundhed. Den enkeltes sundhed påvirker personen selv, men også hans/hendes virksomhed. Et studie har vist, at alene omkostningerne til tabt produktion ved muskel- og ledsmerter for danske arbejdspladser beløber sig til 6,5 millioner kroner årligt.

Derfor er vores mission:
Arbejdspladsen skal ses som en sundhedsarena, hvor man gør mere for sin sundhed ved at gå på arbejde, end hvis man blev hjemme

Vores værdigrundlag

I Sundhelbred er det vores prioritet, at vi altid har det hele menneske i fokus. Vores kunder skal have en oplevelse af, at det enkelte individ bliver set og hørt, at både medarbejdere og ledere bliver inddraget og inkluderet, når nye sundhedstiltag bliver indført i organisationen. Vi sørger altid for løbende målinger på sundhedstilstanden, når vi hjælper med den strategiske sundhed.

Samtidig lægger vi stor vægt på, at vores arbejde er baseret på evidens. Derfor holder vi os hele tiden opdateret i forhold til den nyeste viden indenfor sundhedsområdet.