Et Anerkendt screeningsværktøj

Vi benytter vores anerkendte screeningsprotokol SMMIL, som står for Stress, Mistrivsel, Muskler og Irriterede Led. Denne screeningsprotokol er udviklet i samarbejde med Syddansk Universitet, på baggrund af mere end 50 videnskabelige artikler. SMMIL’s fundament er den biopsykosociale model, som anerkender, at sundhed er et komplekst begreb, der består af flere dimensioner. Det betyder, at når en person bliver screenet med SMMIL, vil han/hun skulle svare på en række spørgsmål, der kommer omkring den fysiske, psykiske og sociale sundhed, i forhold til både privatliv, arbejdsliv og samspillet mellem de to. Derved opnår vi, med SMMIL, en 360 belysning af sundheden på individ- og/eller organisationsniveau.

Når vi arbejder med resultaterne fra SMMIL, arbejder vi med røde, gule og grønne områder. De røde områder indikerer et akut behov for, at en sundhedsindsats bliver igangsat, de gule områder indikerer en sundhedsrisiko, som bør forebygges og de grønne områder er der hvor sundheden er rigtig god. Ikke nok med, at vi får en oversigt over sundheden med SMMIL. SMMIL belyser også hvorfor sundheden ser ud som den gør, altså evt. årsager og grunde hertil.


Fundamentet for smmil

Den biopsykosociale sundhedsmodel består af 3 dimensioner: den fysiske, den psykiske og den sociale. Den biologiske eller fysiske sundhed er betinget af de ting, der kan være svære at ændre på, såsom køn og gener, men også faktorer som fysisk aktivitet og vaner. Denne dimension er nok den mest anvendte og den, der har været fokus på i længst tid, men i de senere år har også den psykiske sundhed fået en del opmærksomhed. Den psykiske sundhed er forbundet med ting som selvværd, følelser og sociale evner. Den dimension der oftest bliver overset, når man skal undersøge en virksomheds sundhedsniveau, er den sociale sundhed. Den inkluderer blandt andet familie, venner, kollegaer og kulturen og belyser de fællesskaber og forskellige miljøer, du som individ bevæger dig i.

Det er nødvendigt at se på alle tre dimensioner, fordi de alle påvirker hinanden. For eksempel kan stress påvirke det fysiske helbred, ved at du får hovedpine, svedeture, høj puls, og andre fysiske symptomer og dit sociale helbred, ved at du har svært finde overskud til at indgå i sociale sammenhænge, i privatlivet, såvel som på arbejde. Ligesådan kan fysiske udfordringer påvirke den psykiske og sociale sundhed og sociale udfordringer kan påvirke den fysiske og psykiske sundhed. Det er således vigtigt at forstå, at sundhed er komplekst og indeholder mange faktorer.


Betydning for dig

Med SMMIL kan vi undersøge den indflydelse, alle tre dimensioner har på sundheden hos en given person eller i en virksomhed. Det betyder, at vi, når en person eller virksomhed er blevet screenet med SMMIL, vil kunne identificere meget specifikt, hvor der primært er sundhedsmæssige udfordringer og derfor kan vi også målrette sundhedstiltag til fundne sundhedsmæssigeudfordringer på individniveau eller i en given virksomhed.

Når en skadelidt person har svaret på spørgsmålene i SMMIL, kan vi undgå symptombehandling og sikre en effektiv årsagsbehandling. Det betyder, at vi sikrer god og målrettet behandling med lavere risiko for tilbagefald, hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, bedre belysning af sundhedsrisici, lavere omkostninger for pensions- og forsikringsselskabervirksomhed og skadelidte, samt øgede bundlinjeresultater.