Sundhed handler om det hele menneske og den hele virksomhed

Det er veldokumenteret, at danske virksomheder kan få mange fordele ud af at investere i strategisk sundhed, fra medarbejdertrivsel til øgede bundlinjeresultater. I Sundhelbred hjælper vi jer ikke kun med at forbedre den fysiske og psykiske sundhed, men også den sociale sundhed. Det betyder, at vi kan forebygge sundhedsmæssige udfordringer, men også sikre effektive målrettet sundhedsfremmende indsatser, der kan hjælpe jer med at sikre:

⇒ Raskere, mere effektive og produktive medarbejdere
⇒ Færre sygedage og lavere fravær blandt medarbejderne
⇒ Bedre medarbejdertrivsel og -engagement
⇒ En mere attraktiv arbejdsplads med bedre muligheder for at fastholde kompetencer og viden i virksomheden
⇒ Færre udgifter til vikarer og overarbejde til øvrigt personale

Strategisk sundhedsarbejde inddrager alle i virksomheden.
I Sundhelbred har vi forståelse for, at når strategisk sundhed er på dagsordenen, skal medarbejdere og ledere inkluderes og engageres i implementeringen af sundhedstiltagene. Derfor hjælper vi jer med at finde de bedste tiltag og implementeringsmuligheder. Det gør vi ud fra resultaterne fra vores anerkendte screeningsværktøj SMMIL, der kan hjælpe os med at identificere udfordringer og vurdere sundheden ud fra en 360° belysning af sundhed og sundhedsudfordringer i både privat- og arbejdslivet. Ved hjælp af vores sundhedsfaglige viden kan vi fastslå hvordan det bedste resultat opnås og hjælpe jer med at finde den bedste måde at implementere og forankre sundhedstiltagene i jeres virksomhed på tværs af de organisatoriske niveauer.

Produkter

I vil med denne sundhedsløsning opleve:

– At vi sikrer, at I får belyst sundhedsudfordringer hos individet samt årsag(erne) hertil.

– At vi sikrer, at det/de sundhedstiltag der igangsættes, er målrettet årsagerne til udfordringerne.

– Øget sundhed hos individet og som følge deraf færre sygedage og øget produktivitet

I vil med denne sundhedsløsning opleve:

– At vi sikrer, at I får belyst udfordringer i virksomheden samt årsag(erne) hertil.

– At vi sikrer en kvantificerbar indsats på sundhedsområdet, som i videst muligt omfang inddrager og engagerer ledelse og medarbejdere.

– Øget sundhed i virksomheden og som følge deraf færre sygedage og bedre økonomi. 

I vil med denne sundhedsløsning opleve:

– At vi sikrer, at I får belyst sundhedsudfordringer i virksomheden samt årsag(erne) hertil.

– At vi sikrer en kvantificerbar indsats på sundhedsområdet, som i videst muligt omfang inddrager og engagerer ledelse og medarbejdere.

– Øget sundhed i virksomheden og som følge deraf bedre økonomi.

– Sundhedsproblemer og sygdom forebygges og tabt produktion undgås.